Amdanom ni

Parteriaeth annibynnol rydym, wedi ei leoli yn Rhos, Llandysul, Sir Gaerfyrddin ac wedi bod yn gweithredu ers 1978. Fel canlyniad rydm wedi derbyn profiad eang yn y maes dylunio, ac adeiladu cartrefi.

Ein nod yw darparu cartrefi o ansawdd ac o'r safon uchaf, ac i gyflawni hyn rydym yn cynnig gwasanaeth helaeth a phersonal, gan ddefnyddio deunyddiau o'r ansawdd gorau gan grefftwyr profiadol iawn yn eu maes. Fel rhan o'm gwasanaeth cynhwysfawr, gallwn gynnig cygnor ar brynu tir, ymgeisio am y caniatad statudol wrth yr awdurdod lleol, a'ch cynghori am y cynllunio.

Nid oes rhiad i chi gyfyngu eich hun i'r cynlluniau yn y llyfryn, mi fyddwn yn barod i weithio mwen partneriaeth gyda eich asiant i greu cynllyn personol i chi, gan gadw mewn cof mae ein nod yw sicrhau cartref o'r safon uchaf.

Gobeithio gawn y cyfle i adeiladu eich cartfref newydd ac fe edrychwn ymlaen i glywed oddi wrthych.

 

  • Exterior Gallery +

    Examples of some of our finished houses in the area. Read More
  • Interior Gallery +

    Images of Details, Kitchens, Bathrooms and Stairs. Read More
  • Construction +

    Photo's taken at various stages of construction over the years. Read More
  • 1

2016 LABC Award

2016labcaward